Reakcia predsedu KDH na medializované informácie z rozhovoru v Denníku N

V rámci včerajšieho rozhovoru v Denníku N padla aj otázka ohľadom financovania kampane kandidáta našej spoločnej koalície v Bratislave. Vzhľadom na moju kampaň v Prešovskom kraji som pred rozhovorom ešte nemal možnosť oboznámiť sa so všetkými informáciami ohľadom kampaní v iných regiónoch. Mrzí ma vzniknuté nedorozumenie a že som v rozhovore neuviedol presné informácie. Zároveň ale platí, čo som povedal, že „všetky príspevky finančného charakteru musia byť transparentné a určite aj sú transparentné,“ a odmietam novinárkou podsúvané špekulácie.

Ako som v rozhovore sľúbil, informácie som si dodatočne zistil a ponúkam spresnenie:

KDH prijalo tento rok dary v celkovej výške 219 – tisíc eur od vyše stodvadsiatich darcov, ktoré sa použili aj na volebné kampane našich kandidátov. Okrem toho si KDH na voľby zobralo pôžičku vo výške 100 – tisíc eur.

KDH podporilo kampaň spoločného kandidáta na primátora v Bratislave podobne ako ďalších kandidátov po celom Slovensku z darov resp. pôžičky a nie z financií, ktoré má hnutie zo štátneho rozpočtu.

Kampaň Kusého podporilo KDH sumu 105 – tisíc eur. V tom je zarátaný aj dar od Rudolfa Hrubého vo výške 25 – tisíc eur, ktorý sme dostali v posledný týždeň pred voľbami s určením na túto konkrétnu kampaň. Je to zároveň najvyšší dar, aký sme tento rok dostali.

Momentálne pripravujeme záverečnú správu zo spojených volieb podľa platnej legislatívy. Rovnako každý rok zverejňujeme výročnú správu, ktorej súčasťou je aj kompletný zoznam darcov a správa audítora.

Rozhovor predsedu KDH v Denníku N nájdete tu.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*