Rodičovský dôchodok musíme ochrániť, tvrdí poslanec KDH Jozef HAJKO

KDH nesúhlasí s návrhom ministra Tomáša na zmeny v rodičovskom dôchodku. Preniesť prilepšenie rodičom – dôchodcom z odvodového do daňového systému formou dobrovoľného odvedenia 2-3 % z dane príjmu fyzických osôb považuje za neprijateľné, lebo na jednej strane poškodia dôchodcov a tiež zoberú peniaze mimovládnym organizáciám a občianskym združenia, čo môže byť pre mnohé likvidačné. 

„Rodičovský dôchodok podporuje medzigeneračnú solidaritu medzi rodičmi a deťmi, posilňuje rodinu, prináša nových pracujúcich do spoločnosti a z dlhodobého hľadiska stabilizuje dôchodkový systém. V súčasnosti pracujúce dieťa automaticky poskytuje na prilepšenie svojmu rodičovi – dôchodcovi dávku vo výške 1,5 percenta hrubej mzdy, najviac 23,50 eur  mesačne, čiže 282 eur ročne. KDH plne podporuje zachovanie tohto systému a je proti jeho zmene,“ hovorí poslanec KDH a ekonomický expert hnutia Jozef HAJKO.

KDH tvrdí, že podľa skoršieho avíza niekdajšieho ministra Milana Krajniaka má ročná suma rodičovských dôchodkov predstavovať okolo 500 miliónov eur. „V roku 2023 sa očakáva asignácia 2-3 percentá celkovo 49 miliónov eur, ak sa teda schvália zmeny v rodičovskom dôchodku, tak nastane strmý pokles celkovej výšky medzigeneračnej platby. Aj v ideálnom prípade presunu celej asignácie na rodičov by išlo o pokles na desatinu, otázna je tiež celková výška asignácie, lebo fyzické osoby budú po rozšírení rodičovského bonusu platiť menšie dane z príjmu,“ dodáva HAJKO.

Hnutie nesúhlasí so zmenami v rodičovských dôchodkoch aj z dôvodu, že by to mohlo byť likvidačné pre mimovládne organizácie, občianske združenia a športové kluby, ktoré majú nezastupiteľné miesto v našej spoločnosti. Tieto organizácie pritom často suplujú úlohu štátu a starajú sa o seniorov, chorých ale i o naše deti.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*