SR je bližšie k nevyčerpaným fondom, návrh KDH padá na úrodnú pôdu

Komisárka pre regionálny rozvoj Elisa Ferreira a predseda Výboru pre regionálny rozvoj EP Younous Omarjee dnes potvrdili svoju podporu návrhu použiť na riešenie energetickej krízy aj doposiaľ nevyčerpané eurofondy, ktoré by inak prepadli.

Keďže KDH sa za tento krok dlhodobo zasadzovalo a verejne vyzvalo vládu SR aj po zasadnutí Celoslovenskej rady v Poprade 24. septembra, aby v Bruseli vyrokovala operatívny presun nevyčerpaných eurofondov na boj s drahými energiami, dnešný posun v rokovaniach vítame.

Europoslanci za KDH s kolegami v Európskom parlamente denne rokujú tak, aby ako domácnostiam, tak aj firmám či organizáciám na Slovensku mohli tieto prostriedky pomôcť čo najskôr.

Viac k výzve a aktivitám KDH tu: https://kdh.sk/sr-musi-rokovat-s-eu-o-presune-eurofondov-na-boj-s-drahymi-energiami/

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*