Stanovisko KDH k výstave ľudských tiel Body Worlds

Výstavu mŕtvych ľudských tiel pod názvom Body Worlds, ktorá je na Slovensku opäť prístupná verejnosti, považuje KDH za neakceptovateľnú.

Prevážanie a vystavovanie ľudských tiel ako komerčných výstavných exponátov je znakom dehumanizácie, nie pokroku a je v úplnom rozpore s ľudskou dôstojnosťou. Navyše existujú dôvodné pochybnosti o pôvode získaných ľudských tiel, ktoré neboli nikdy dostatočne vyvrátené. Je známe, že súčasťou môžu byť aj telá väzňov totalitného režimu Čínskej komunistickej strany. Dokonca Etická komisia Ministerstva zdravotníctva SR už v roku 2017 jasne poukázala nielen na rozporuplnosť, ale dokonca aj na nezákonnosť takejto exhibície. 

Vyzývame členov vlády, aby sa okamžite zasadili za dôsledné prešetrenie uvedenej výstavy a jej okamžité zastavenie. Poslanecký klub KDH bude v NR SR iniciovať legislatívne kroky, ktoré pre budúcnosť znemožnia takýto spôsob brutálneho pošliapavania ľudskej dôstojnosti v našej krajine.

Link na video tu: https://fb.watch/nIHbqpC816/

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*