Stanovisko KDH k zákazu dovozu obilia a ďalších produktov z Ukrajiny

KDH vyzýva vládu, aby podobne ako Poľsko a Maďarsko okamžite zakázala dovoz obilia a ďalších vybraných produktov z Ukrajiny na Slovensko, pokiaľ sa nevytvoria záruky, že obilie bude cez Slovensko iba tranzitovať do tretích krajín.

KDH žiada ministra pôdohospodárstva Vlčana o vysvetlenie, ktoré rezortné orgány zlyhali a ako sa mohlo stať, že ukrajinské obilie a kukurica sa obchodovala na Slovensku. Ukrajina dostala v rámci pomoci od Európskej únie nulové clá na vývoz jej obilia. Podmienkou bolo, že územie členských štátov bude slúžiť iba pre potreby tranzitu do iných krajín. Toto bolo porušené! 

Zároveň žiadame zverejniť a zapísať na ,,čiernu listinu“ obchodníkov a majiteľov skladov, ktorí dohodu o tranzite porušili, na tomto obchode zarobili a sú priamo zodpovední za kolaps na trhu s komoditami. Tiež požadujeme, aby rezort vyvodil voči týmto firmám vyvodil adekvátne konzekvencie.

KDH považuje pomoc Ukrajine za prejav solidarity, ale nemôžeme tolerovať porušovanie dohôd a právnych predpisov.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*