Uznávanie rodičovstva musí byť záležitosťou členských štátov

KDH oceňuje, že Ministerstvo spravodlivosti SR sa pod vedením ministra Viliama Karasa jasne vymedzilo voči návrhu nariadenia, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby sa rodičovstvo preukázané v jednej krajine Európskej únie (EÚ) uznávalo vo všetkých členských štátoch. Okrem iného by sa zaviedlo tzv. európske osvedčenie o rodičovstve, kde by sa rodičia neuvádzali ako otec a mama, ale prvý rodič a druhý rodič. 

„Táto legislatívna iniciatíva otvára závažné právne a morálne otázky týkajúce sa manželstva či rodičovstva. Európska komisia zašla tentokrát opäť priďaleko – rodinné právo je totiž v plnej právomoci členských štátov,“ upozorňuje podpredseda KDH Marián Čaučík.

Návrh Komisie je sporný vo viacerých bodoch. Vzťahuje sa na uznávanie rodičovstva detí s cezhraničným prvkom, bez ohľadu na to, ako bolo dieťa počaté či narodené a bez ohľadu na formu rodiny dieťaťa, zahŕňajúc „deti narodené rodičom rovnakého pohlavia“. Takáto úprava však doslova otvára dvere pre legalizáciu vo väčšine krajín nezákonnej praxe tzv. náhradného materstva. Dieťa sa tak stáva subjektom komerčného kontraktu, čo je v absolútnom rozpore s ľudskou dôstojnosťou.

,,Už od samého začiatku tejto európskej iniciatívy som poukazovala na porušovanie princípu subsidiarity, na základe ktorého patrí zákonodarstvo v oblasti rodinného práva výlučne členským štátom. Samozrejme, je potrebné riešiť otázky právnej istoty nadobúdania občianstva či cestovných dokumentov – používajme na to však nástroje, ktoré plne rešpektujú národné kompetencie. Ohrozenie najlepšieho záujmu dieťaťa nemôže byť v žiadnom prípade cenou za zníženú byrokraciu,“ zdôrazňuje europoslankyňa Miriam Lexmann, ktorá je členkou výboru pre zamestnanosť a sociálne veci.

Prijatie tohto návrhu je vzhľadom na potrebnú jednomyseľnosť v súčasnosti nepravdepodobné, nakoľko odmietavý postoj okrem Slovenska už signalizovalo aj Poľsko či Maďarsko.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*