Uznesenia Rady KDH z 25. septembra 2021 v Trnave

Rada KDH na svojom zasadnutí dňa 25. septembra 2021 v Trnave prijala tieto uznesenia:


1) Kresťanským demokratom záleží na tom, aby naše obce, mestá a samosprávne kraje spravovali charakterní, slušní, zodpovední a schopní ľudia. Takýchto budeme navrhovať a podporovať v spojených regionálnych a komunálnych voľbách 2022. KDH do tejto spolupráce zároveň pozýva ostatné politické subjekty, ako aj nestraníckych kandidátov. Kresťanskí demokrati vylučujú spoluprácu v spojených voľbách 2022 s tými politickými stranami a kandidátmi, ktorí sú spájaní s extrémizmom, xenofóbiou či potláčaním základných ľudských práv a slobôd, ako aj s tými, ktorí sú zodpovední za nehorázne zneužívanie moci.


2) Rada KDH je znepokojená pripravovanou legislatívou a aktivitami Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré nedostatočne reflektujú potreby ľudí v regiónoch, neprinášajú komplexné riešenia a hrozia znížením dostupnosti zdravotnej starostlivosti, obmedzením využívania osobného vlastníctva a znížením zamestnanosti. Tieto aktivity negatívne ovplyvnia kvalitu života obyvateľov a prispejú k ďalšiemu odlivu ľudí, už v súčasnosti ťažko skúšaných regiónov Slovenska.


3) Rada KDH so znepokojením sleduje vzájomné konflikty v policajno-bezpečnostných zložkách na Slovensku.

Zákon musí platiť pre všetkých rovnako. V bezpečnostných zložkách štátu sa vyžadujú jednoznačne zákonné systémové riešenia. Treba ich však urobiť nestranne, vysoko odborne a po kvalitnej a otvorenej diskusii tak, aby sa posilnila právna istota občanov, vymožiteľnosť práva a ich dôvera v inštitúcie štátu. Očista krajiny musí pokračovať a Kresťanskodemokratické hnutie sa bude za tento proces naďalej plne zasadzovať.

Na tomto stave v bezpečnostných zložkách nesú zodpovednosť predchádzajúce vlády R. Fica a P. Pellegriniho, ale aj vlády súčasnej koalície – I. Matoviča a E. Hegera.
Podstatným krokom pre nastolenie dôvery v právo a spravodlivosť na Slovensku je personálna výmena na poste ministra vnútra a riaditeľa SIS. Riaditeľ SIS je podľa zákona nominantom predsedu vlády a nemal by byť nominantom Borisa Kollára a jeho strany Sme rodina.

Rada KDH je celoštátnym orgánom hnutia, ktorá zodpovedá za činnosť hnutia v období medzi zasadnutiami snemu, tvorí ju 120 delegátov z celého Slovenska.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*