Vláda musí zmeniť pohľad na utečencov, SR môže pomôcť Ukrajincom i sebe

Vláda musí zmeniť pohľad na utečencov, nejde iba o odkázaných na pomoc. Sú to aj zamestnanci, živnostníci či študenti, ktorí môžu zaplniť desaťtisíce neobsadených pracovných miest, podnietiť tým rozvoj ekonomiky a vyvážiť domáci nepriaznivý demografický vývoj. Upozorňuje na to Kresťanskodemokratické hnutie, ktoré zároveň vláde odporučilo prijať päť konkrétnych riešení v utečeneckej kríze na pomoc Ukrajincom i Slovákom.

 „Pokračujúca vojna na východ od našej hranice otvára príležitosti nielen pomôcť utekajúcim Ukrajincom, ale aj riešiť jeden zo zásadných problémov Slovenska, ktorým je nedostatok pracovníkov v hospodárstve. Vláda by mala vyslať jasný signál, že unikajúcich z Ukrajiny považujeme za vítaných zamestnancov, živnostníkov, študentov,“ apeluje expert KDH na ekonomiku Jozef HAJKO. Zmena pohľadu a komunikácia, že utečenci môžu byť vzájomnou pomocou, je podľa KDH prvým zo zásadných krokov, ktoré by mala vláda urýchlene urobiť.

Slovensko môže v tejto situácii podľa hnutia pomôcť nielen Ukrajincom, ale aj samo sebe. „Príklady z Poľska či Česka ukazujú, že takéto vnímanie migračnej politiky vedie k úspechom. Z ekonomického hľadiska to pri dobre nastavených pravidlách nie je pre domácich ľudí ohrozenie. Prináša im to naopak nové príležitosti, prispieva k ďalšiemu rozvoju zamestnanosti, rastu miezd a životnej úrovne,“ zdôrazňuje Hajko druhé riešenie, teda pri migračnej politike sa inšpirovať zahraničím a začať konať.

Expert KDH na ekonomiku Jozef Hajko, predseda KDH Milan Majerský, členka predsedníctva KDH Martina Holečková

Ako ďalej uvádza KDH, kľúčovým pre zvládnutie dôsledkov vojny na Ukrajine je aj zriadenie špeciálneho úradu splnomocnenca pre riešenie ukrajinskej krízy. Ide o tretie z balíka riešení. „Súčasný stav nutne potrebuje koordinátora, ktorý bude mať politickú autoritu a z nej vyplývajúcu zodpovednosť a kompetencie.

Preto opakovane žiadame vytvoriť úrad splnomocnenca s dostatočne silným mandátom od vlády, ktorý dokáže prierezovo koordinovať zmenu politiky, jej vykonávanie a na nové výzvy reagovať pružnými i dlhodobými opatreniami. Takáto veľká agenda jednoducho musí mať svojho pána,“ vyzýva predseda KDH Milan MAJERSKÝ s tým, že sa musí zlepšiť aj komunikácia medzi ústrednou a regionálnou štátnou správou.

K pozitívnej systémovej zmene však podľa kresťanských demokratov môže dôjsť až vtedy, keď vláda prijme stratégiu pomoci utečencom a udržateľné opatrenia. Súčasťou tohto štvrtého kroku z balíka riešení utečeneckej krízy musí byť podľa KDH finančný plán. Vláda by mala podľa hnutia vstúpiť aj do rokovaní s darcami zo zahraničia.

Expert KDH na ekonomiku Jozef Hajko, predseda KDH Milan Majerský, podpredseda KDH Marián Čaučík, členovia predsedníctva KDH

Nesmieme zabudnúť ani na malých a stredných podnikateľov. KDH bude podporovať, aby Ukrajinci na Slovensku dostali príležitosť uplatniť sa aj ako budúci živnostníci. Vláda by takýmto záujemcom mala u nás otvoriť dvere do podnikania,“ dopĺňa Jozef Hajko. Ani tohto piateho riešenia, teda umožniť utečencom z Ukrajiny podnikať so živnosťou, sa podľa neho Slováci nemusia obávať, pretože nášmu trhu to skôr pomôže, ako uškodí.  

KDH na margo utečeneckej krízy dodáva, že Slovensku sa ponúka príležitosť prijať medzi seba ľudí, ktorí sú nám kultúrne a jazykovo blízki. Ukrajinci pritom podľa hnutia sami nemusia prísť o svoju identitu, keďže už dnes tu máme ukrajinskú a rusínsku menšinu, ktorú by v prípade záujmu mohli posilniť. Po skončení vojnového konfliktu sa následne sami rozhodnú, či zostanú na Slovensku alebo sa vrátia domov.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*