Vyjadrenie KDH k prezidentským voľbám na Slovensku

Kresťanskí demokrati vnímajú súčasnú situáciu na Slovensku za zlomovú pre zachovanie slobody, preto sa chcú zápasu o charakter našej krajiny zúčastniť inak ako prezidentskou kandidatúrou. Prioritou kresťanských demokratov je pracovať na rozvoji krajiny, prinášať riešenia problémov, ktoré trápia ľudí na Slovensku a rovnako zviesť hodnotový zápas na európskej úrovni. KDH sa po dôkladnom uvážení rozhodlo, že v nasledujúcich prezidentských voľbách nepostaví vlastného kandidáta či kandidátku napriek tomu, že by možní kandidáti, europoslankyňa Miriam Lexmann a expert na spravodlivosť Viliam Karas, hodnotne reprezentovali Slovensko doma aj v zahraničí.

„Pre budúcnosť Slovenska je rozhodujúce, či budú napredovať štandardné politické strany ako KDH, ktorému záleží na riešení problémov ľudí a hodnotách, alebo populistický extrém, ktorý Slovensku neprospieva. Preto sa v KDH potrebujeme naplno sústrediť na parlamentnú prácu v prospech občanov, presadzovanie hodnotovej politiky, naďalej prehlbovať činnosť v regiónoch a vychovávať novú generáciu politikov, ktorým záleží na Slovensku,“ vysvetľuje predseda KDH Milan Majerský.

V spoločnom vyhodnotení so širším vedením hnutie dospelo k záveru, že v prípade Miriam Lexmann bude najefektívnejším spôsobom napĺňania týchto cieľov, ak sa bude uchádzať o dôveru v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu (EP) a pokračovať tak vo vedení spoločného úsilia KDH o ochranu konzervatívnych hodnôt, či lepšiu a dôveryhodnejšiu európsku politiku.,,V posledných rokoch som v Európskom parlamente robila všetko preto, aby sa ľuďom na Slovensku žilo lepšie a prináša to výsledky. Preto chcem aj naďalej byť konzervatívnym hlasom v EP a riešiť európsku konkurencieschopnosť, ekonomickú odolnosť, naprávať zlyhania v energetickej a migračnej politike a budovať našu obranyschopnosť proti vonkajším hrozbám. Súčasná únia, žiaľ, v riešeniach týchto otázok podáva nedostatočný výkon, ktorého dôsledkom je strácanie jej popredného postavenia vo svete. Namiesto toho dnes európske elity míňajú energiu na iracionálne úvahy o otváraní základných zmlúv, či presadzovanie ideologických politík, ktoré zasahujú do suverenity členských štátov a v konečnom dôsledku Európu oslabujú,“ zdôraznila europoslankyňa Miriam Lexmann a všetkým členom a sympatizantom KDH sa poďakovala za dôveru.

Kresťanskí demokrati uvažovali ako o potenciálnom kandidátovi aj o exministrovi spravodlivosti a expertovi KDH na spravodlivosť a vnútro Viliamovi Karasovi. Ten už minulý týždeň potvrdil, že kandidovať za prezidenta nebude, ale bude aj naďalej aktívne prispievať k ďalšiemu rozvoju KDH. ,,Rád by som prispel k formovaniu dobrej vízie pre spravovanie našej krajiny, založenej na elementárnej úcte k človeku, rovnosti pred zákonom a pravidlách, ktoré rešpektujú zdravý rozum,“ dodáva Viliam Karas.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*