Vyzývame ministra dopravy, aby na svoje dosadené nominácie vo vedení NDS vypísal výberové konania

Kresťanskí demokrati vyzývajú ministerstvo dopravy, aby v čo najkratšom čase zrealizovalo výberové konanie na kľúčové pozície generálneho riaditeľa a prevádzkového riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Na uvedených pozíciách sú totiž dočasne dosadené nominácie ministra Ráža, ktorých odbornosť a kvalifikovanosť vyvoláva vážne obavy pre vývoj najdôležitejších infraštruktúr, ktoré spravuje NDS.

,,NDS má zásadný význam pre rozvoj a údržbu dopravnej infraštruktúry, vrátane výstavby nových diaľničných úsekov a správy existujúcich ciest. Taktiež zabezpečuje výber mýta, čo je kľúčové pre financovanie ďalšieho rozvoja a údržby cestnej siete. Je preto alarmujúce, že minister Ráž dal NDS do rúk nominantom, ktorí nemajú relevantné skúsenosti ani odborné vzdelanie v oblasti cestného hospodárstva,“ vysvetľuje poslanec a podpredseda KDH Igor JANCKULÍK, ktorý apeluje na  ministra Ráža, aby vypísal v čo najkratšom čase výberové konania.

Rezort dopravy už v novembri 2023 potvrdil, že vypíše výberové konania na funkcie generálneho aj finančného riaditeľa a rovnako na funkcie členov predstavenstva, pretože generálny riaditeľ a prevádzkový riaditeľ sú do funkcií vymenovaní dočasne, najviac na dobu šiestich mesiacov.

,,NDS nemôže byť len v nejakých dočasných rukách osôb, pri ktorých je otázna ich odbornosť a kvalifikovanosť. Tak strategicky dôležitá inštitúcia ako NDS a pri aktuálnom stave, v akom máme cesty a diaľnice, je nevyhnutné, aby sa verejné zdroje a infraštruktúra spravovali transparentne a efektívne, a to vyžaduje vedenie, ktoré je na tieto úlohy plne kvalifikované,“ uzatvára Janckulík.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*