Zastavme dotačný chaos v kultúre a zjednoťme ju pod jedno ministerstvo

KDH žiada vládu SR, aby zjednotila celú sféru kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) pod jedno ministerstvo. Pomôže tak vyriešiť neporiadok, ktorý vzniká nekoncepčnou dotačnou pomocou prerozdelenou pod tri ministerstvá. Je to kolotoč prehadzovania si kompetencií pri poskytovaní dotácií, ktoré potrebujú práve ľudia a podniky z oblasti KKP, obmedzení fungovaním od marca 2020, upozorňuje KDH.

Aktuálne žiadajú fyzické osoby z prostredia KKP o dotácie ministerstvo kultúry. Právnické osoby (firmy) spadajú zasa pod rezort hospodárstva a dopravy, na základe prideleného kódu SK NACE. ,,Proces podpory pre celý umelecký priemysel je takto mimoriadne komplikovaný, nekoncepčný, zdĺhavý a ľudia z kultúrneho a kreatívneho priemyslu poriadne nevedia, na ktoré ministerstvo sa majú obrátiť. Preto je potrebné celý umelecký sektor presunúť pod jedno ministerstvo,“ navrhuje podpredseda KDH Marián Čaučík.  

Štúdia Eurostatu na podnet Európskeho zoskupenia autorských organizácii (GESAC) zdôrazňuje, že oblasť KKP stratila v minulom roku v Európe celkovo až 31 percent z obratu, čo predstavuje pokles príjmov v danej sfére o 20 – 40 percent v porovnaní s rokom 2019. Podľa Ministerstva kultúry SR za prvých šesť mesiacov pandémie prišla kultúra na Slovensku zhruba o 850 miliónov eur. ,,Tieto čísla sú dôkazom toho, že kultúra má ekonomický potenciál a je potrebné ju racionálne podporovať. Nejde iba o kapely na koncertoch, ako sa to často nesprávne zľahčuje, ale o živobytie celého radu umeleckých, remeselných a obslužných profesií, ktoré majú ekonomický a kultúrny prínos pre tento štát,“ približuje Čaučík. Ako upozorňuje, tieto profesie zároveň dávajú prácu veľkému počtu ďalších. 

Predmetná štúdia odporúča pre pomoc kultúrnemu sektoru masívne verejné financovanie kultúry, podporu súkromných investícií či vyčlenenie najmenej 2 percent z Plánu obnovy pre kultúrny sektor. Pre efektívnu pomoc je podľa nej zároveň potrebná podpora kultúrnej ponuky cez kvalitný právny rámec, ktorý rozvíja súkromné investície vo výrobe a distribúcii KKP.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*