5.

Branislav Škripek

Mgr., 53 r., poslanec parlamentu, Štúrovo
Sloboda slova, názoru a sloboda nesúhlasiť – za tým, čo prinieslo kresťanstvo európskej demokracii je potrebné v EÚ stáť. Je presvedčený, že európske myslenie nemá ovládnuť žiadna ideológia, ani zelená s extrémnym znižovaním emisií, ani LGBTxxxx, teda rodová, ani potratová. S „právom na potrat“ dôrazne nesúhlasí a chce sa proti nemu postaviť. Úcta k Bohu, k človeku, k životu, dôstojnosť života – toto všetko zdôrazňuje právo na život a za tým chce v Európskom parlamente stáť. V témach ako populačná kríza, dlhé starnutie a starostlivosť o dlhodobo chorých a zomierajúcich, kde opäť ide o dôstojnosť človeka, chce povedať nie eutanázii, zabíjaniu ľudí. Stojí za hodnotami, ktoré prinášajú život, pokoj, dobro, spravodlivosť, preto ich chce napĺňať zdravým obsahom.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*