3.

Gabriel Paľa

prof. ThDr. PaedDr. Ing., PhD., 52 r., vysokoškolský profesor, Gregorovce
Jeho ambíciou je posilniť regionálny rozvoj vrátane východného Slovenska. Pričiní sa o efektívnejšie využívanie eurofondov, o zvýšenie digitálnej a mediálnej gramotnosti, o vyrovnanie regionálnych rozdielov. Chce posilniť suverenitu a národnú identitu Slovenska v EÚ, budovať partnerstvá pre mier a bezpečnosť a ochraňovať život, demokraciu a slobodu. Pôsobí ako splnomocnenec pre kvalitu Prešovskej univerzity a poslanec Prešovského samosprávneho kraja. Je garantom študijného programu Probačná a mediačná práca. V regióne sa venuje školstvu, kultúre i dobrovoľníckej činnosti. Spoluzakladal platformu Kresťania v Prešove a organizuje podujatie Milujem svoje mesto Prešov. Spolupracuje s organizáciami slúžiacimi znevýhodneným deťom a dospelým s poruchou autistického spektra, rómskym komunitám či športovcom. Tvrdí, že úspešné riešenia sú založené na komunikácii a vzájomnom rešpekte iných názorov.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*