1.

Miriam Lexmann

Mgr., 51 r., europoslankyňa, Bratislava

Líderka európskej kandidátky KDH je odborníčka na zahraničnú politiku a ochrankyňa ľudských práv a rovnosti príležitostí pre zdravotne a sociálne znevýhodnené skupiny. Venuje sa ochrane ľudskej dôstojnosti a slobody. Priviedla ju k tomu skúsenosť z rodiny, ktorá sa zapájala do boja proti komunizmu. Vďaka jej tlaku bol znovuobsadený úrad osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ. Pre poukazovanie na neslobodu totalitného režimu uvalila na ňu Čína osobné sankcie. Poukazuje na vyváženie zelených cieľov s priemyslom a poľnohospodárstvom, aby nebolo ohrozené živobytie ľudí. Angažuje sa v oblasti digitálnej bezpečnosti a v europarlamente presadila väčšiu ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním online. Vo Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci pomáha rodinám či zdravotne znevýhodneným – zasadila sa o lepšie podmienky na pracovnom trhu či jednotný európsky preukaz pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Za kľúčové považuje rešpektovanie výlučných právomocí členských štátov a práva veta. Odmieta pretláčanie akejkoľvek ideológie zo strany EÚ a je presvedčená, že Európu musíme vrátiť občanom.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*