12.

Richard Kráľovič

Bc., 47 r., riaditeľ OZ, Košice
Je pripravený hájiť záujmy Slovenska a ponúka skúsenosti a výsledky. Manažér s 20-ročnými skúsenosťami v podnikateľskom a neziskovom sektore plánuje, realizuje a dokončuje kvalitné projekty. Riadi a rozvíja tímy a buduje siete partnerov. Dlhodobo sa venoval prevencii i liečbe drogových závislostí a prevencii kriminality mládeže s úspechmi na Slovensku, aj v EÚ. Stojí za projektami ako Milujem svoje mesto, The Dark Trip, pôsobil ako hudobný riaditeľ Campfestu. Verí, že kresťanstvo v spojení s charakterom, láskou, kompetentnosťou a spájaním ľudí s dobrou víziou dokáže stále meniť svet k lepšiemu.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*