KDH navrhuje ministrovi Krajniakovi, aby upravil názvy rodičovská či materská dovolenka

Kresťanskodemokratické hnutie apeluje na ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka, aby upravil termíny „rodičovská dovolenka“ či „materská dovolenka“. Pomenovania sú podľa hnutia zavádzajúce a desaťročia sa nemenia iba preto, že táto agenda sa vyhodnotí vždy ako nenaliehavá. Tým však zároveň prehlbujeme krivdu na rodičoch, upozorňuje KDH. Návrh je zároveň ďalšou reakciou na apel Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), že Slovensko má skrátiť rodičovskú dovolenku.

Namiesto skrátenia rodičovskej dovolenky je podľa KDH veci treba vylepšovať a popri systéme podpory rodičov sa treba pozrieť aj na samotnú terminológiu. „Z roka na rok počúvame, že na zmenu terminológie „materská dovolenka“ nie je správny čas, lebo sú aj dôležitejšie témy. Krivda na rodičoch, ktorá vďaka nešťastnému slovnému spojeniu zľahčuje ich úlohu pri čerstvom materstve alebo otcovstve, tak pokračuje,“ uviedla členka odborného tímu KDH pre sociálne veci a rodinu Gabriela Viazanková.  

Sociálna oblasť je podľa nej natoľko významná, že odsúvať ju pre iné dôležité témy je nesprávne. „Áno, žijeme v časoch, keď sme zahltení zahraničnopolitickými konfliktmi, zdražovaním cien energií, potravín či vnútropolitickými výzvami. Množstvo tém sa tak odsúva na vedľajšiu koľaj. Ale my hovoríme, že materstvo a rodičovstvo na vedľajšiu koľaj nepatria a je čas konečne vyriešiť aj základný pohľad na materskú či rodičovskú dovolenku, ktorých názov nie je pravdivý,“ vysvetľuje Viazanková.

Štátny aparát je podľa kresťanských demokratov dostatočne široký, aby mal kapacitu vyriešiť aj túto naoko drobnosť, ktorá však v mnohom symbolizuje postoj štátu k čerstvým rodičom. Hnutie uvádza, že by sa mal by nájsť výraz, ktorý lepšie vystihne skutočnú rolu a zodpovednosť rodičov.

Štát by tým mohol nastaviť novú kultúru v prístupe k rodičom, ktorú bude potvrdzovať aj adekvátnejším názvom ako prejav úcty voči nim. Čo je však samozrejme podstatnejšie, aj konkrétnymi opatreniami a benefitmi, na ktoré čakajú desaťtisíce slovenských rodičov,“ zdôraznil predseda KDH Milan Majerský.

KDH uvádza, že existujú vhodnejšie výrazy, ktoré tento termín môžu nahradiť, ako napríklad materská či rodičovská starostlivosť.

 „Možností je viacero a odborníci na ministerstve určite nebudú mať problém nájsť alternatívny názov pre rodičovskú dovolenku, ideálne v spolupráci s cieľovou skupinou mladých rodičov. Ministerstvo na to tiež môže využiť formu prieskumu, ktoré bežne zadáva, či doplnkovej ankety. Akokoľvek, podstatný je výsledok a predovšetkým konkrétna pomoc rodičom,“ doplnila Viazanková.

KDH nedávno kritizovalo návrh OECD, že SR má skrátiť rodičovskú dovolenku, aby motivovalo rodičov vrátiť sa do práce.Ako zdôraznilo, „ženy – matky nie sú stroje na peniaze a majú plné právo slobodne sa rozhodnúť, či chcú zostať s dieťaťom alebo skôr nastúpiť do práce. Rovnako otcovia. Nútiť ich k tomu tzv. dobre mienenými radami je nevhodné.“ Hnutie zdôraznilo, že Slováci sa v oblasti sociálnej a rodinnej politiky vedia rozhodnúť aj sami.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*