KDH vyzýva E. Hegera, aby stiahol kontroverzný dokument o transsexualite

Kresťanskodemokratické hnutie vyzýva Eduarda Hegera, povereného premiéra a povereného vedením Ministerstva zdravotníctva SR, aby stiahol kontroverzný dokument o transsexualite.

Celé znenie výzvy: 

Štandardný postup pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom podpísal v deň svojho odchodu z Ministerstva zdravotníctva dnes už bývalý minister Vladimír Lengvarský napriek tomu, že dokument vyvoláva kritiku a rozpory aj medzi odborníkmi.

Vyše 400 psychológov, psychiatrov, lekárov a ďalších zdravotníkov podpísalo list bývalému ministrovi zdravotníctva a poverenému premiérovi, v ktorom odmietajú tento štandardný postup a žiadajú o otvorenie širokej odbornej diskusie k problematike transsexualizmu https://transsexualizmus.sk/.

Aj v samotnej komisii, ktorá dokument schvaľovala, bolo hlasovanie tesné; z 20 členov bolo iba 12 za, 7 sa zdržalo a jeden bol proti, a to dokonca po „výmene“ niektorých pôvodných členov komisie, ktorí proti nemu už skôr vzniesli zásadné kritické pripomienky.

KDH opakovane kritizovalo tento dokument, ktorý umožňuje úradnú zmenu pohlavia – prepis pohlavia a rodného čísla v dokladoch – aj osobám, ktoré neprejdú operačnou zmenou pohlavia. https://kdh.sk/vyzva-kdh-ministrovi-lengvarskemu-aby-nepodpisal-odborne-usmernenie-k-zmene-pohlavia/  https://www.facebook.com/watch/?v=159756173544356

K ľuďom s poruchou vnímania svojho pohlavia treba pristupovať citlivo, s rešpektovaním ich dôstojnosti, a zabezpečiť im pomoc a psychoterapeutické sprevádzanie. Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že sa množia prípady ľudí, ktorí unáhlenú zmenu pohlavia ľutujú a prechádzajú detranzíciou.

Na druhej strane, prepísanie pohlavia v dokumentoch bez potreby chirurgického zákroku môže byť zneužité voči iným. Napriek tomu, že sa jedná o extrémne prípady, vo svete sú známe viaceré incidenty, kedy došlo k ohrozeniu alebo obmedzeniu práv iných osôb, najmä žien a dievčat, v internátoch, zdravotníckych, sociálnych zariadeniach, prezliekárňach, väzniciach a podobne.  

Zjednodušenie zmeny identity u dospelých osôb može mať rovnako negatívny dopad aj na deti a dospievajúcu populáciu, ktorá hľadá vlastnú identitu a môže ju posmeliť v krokoch, ktoré by za iných okolností neurobili.

KDH preto vyzýva Eduarda Hegera, povereného premiéra a povereného vedením Ministerstva zdravotníctva SR, aby kontroverzný dokument o transsexualite stiahol. 

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*