KDH žiada pre šport systémové zmeny, plán aj nové financovanie: Medaily sú tu napriek podmienkam štátu

Historický bronz hokejistov a zlato Petry Vlhovej z olympiády či jej triumf vo Svetovom pohári je ďalšia šanca na budíček pre štát, aby rázne zmenil prístup k športu. Šport dnes nie je prioritou pre nikoho a chýba mu dlhodobý systémový plán, ktorý by rešpektovali všetci. Upozorňuje na to Kresťanskodemokratické hnutie, ktoré opakovane navrhuje sériu zásadných koncepčných riešení, vrátane zmeny športovej infraštruktúry, podpory z verejných i súkromných zdrojov či zriadenie ústredného orgánu štátnej správy. 

Nenechajme si znova zakryť oči bronzovými medailami a netvárme sa, že sa dosiahli vďaka vynikajúcemu systému podpory športu na Slovensku. Ten naopak chýba a úspech sa dostavuje nie vďaka, ale napriek podmienkam zo strany štátu. Amatérskemu aj vrcholovému športu chýba dlhodobý rešpektovaný plán a šport je Slovensku roky iba prílepkom k iným témam, na ktorý nikdy nie je čas,“ zdôrazňuje predseda KDH Milan Majerský.   

Líder kresťanských demokratov, ktorý je sám bývalým profesionálnym a stále aktívnym športovcom, upozorňuje, že zmeniť sa to dá len systémovou a dlhodobou podporou. KDH po zásadných zmenách volá od júla minulého roku. „Šport patrí do škôl, na verejné ihriská aj do amatérskych či profesionálnych klubov. Zasahuje obrovské množstvo Slovákov a má nielen priamy súvis so zdravím obyvateľstva, ale aj ekonomický význam. Preto mu treba dať koncepciu a systém, nielen náhodné a často politicky motivované dotácie,“ apeluje Majerský, ktorému na Slovensku chýba aj cielené vedenie mládeže k športu a účinná podpora rozvoja mládeže.  

KDH upozorňuje, že kým vyspelé krajiny si uvedomujú dôležitosť športu, u nás je na chvoste záujmu vlády. Napriek tomu, že viaceré vládne strany vo svojom volebnom programe zdôrazňovali, že šport na Slovensku je zanedbaný, po dvoch rokoch nenastala žiadna očakávaná zmena. „KDH preto opakovane prichádza so systémovými návrhmi, ako do slovenského športu priniesť poriadok. Riešenia sa týkajú troch základných oblastí, a to športovej infraštruktúry, podpory z verejných a súkromných zdrojov,“ uviedol Majerský. 

Hnutie podčiarkuje, že negatívnymi hrozbami chýbajúcej systémovej podpory športu sú nielen výpadok celej generácie športovcov, ale aj vysoká úmrtnosť súvisiaca so životným štýlom. Alarmujúce číslo je 9 156 úmrtí Slovákov za rok. „Fyzická aktivita je dôležitá prevencia pred mnohými ochoreniami ako diabetes, cholesterol i vysoký krvný tlak. Dať jej dôstojné miesto znamená zodpovedne sa starať o zdravie občanov,“ vysvetľuje lekárka a tímlíderka KDH pre zdravotníctvo Monika Kolejáková.   

Svetová zdravotnícka organizácia potvrdzuje, že zdravie ľudí ovplyvňuje až na 50 – 60 percent spôsob života. V prepočte na 100-tisíc obyvateľov zomrie na odvrátiteľné úmrtia v Európskej únii ročne 76 ľudí, zatiaľ čo na Slovensku 168 ľudí. Znepokojivé štatistiky sú aj v samostatnej kategórii detí, ktoré sa hýbu z roka na rok menej. Podľa prieskumu Národného portálu zdravia za rok 2020 až 18 percent detí vo veku 8 až 11 rokov trpí nadváhou či dokonca obezitou. Len ich necelá pätina od 8 do 11 rokov (19 percent) má každý deň pohybové mimoškolské aktivity.  

ČO NAVRHUJE KDH?   

1.

ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA  

V rámci športovej infraštruktúry je podľa KDH treba vytvoriť samostatný ústredný orgán štátnej správy, ktorým môže byť napríklad Ministerstvo športu SR. Jeho úlohou by bolo pod jednou samostatnou strechou systémovo združiť tímy odborníkov a úzko spolupracovať so športovými zväzmi i samosprávami či určiť presné pravidlá pre budovanie športovej infraštruktúry, vrátane nových ihrísk, cyklochodníkov, štadiónov a podobne. Zároveň však treba upraviť legislatívu pre podporu voľnočasového, amatérskeho i profesionálneho športu. 

2. 

VEREJNÉ ZDROJE

V oblasti financovania sa podľa KDH musí jednoznačne nabehnúť na viaczdrojový systém tak, aby podpora neostávala na pleciach jednotlivca či rodiny. Pri podpore z verejných zdrojov je podľa hnutia nevyhnutné nastaviť inovatívny systém prerozdeľovania financií aj spravodlivej podpory jednotlivých oblastí športu. Ľudia aktívni v organizovaní športu musia dopredu vedieť, na čo majú nárok a musia mať férový prístup k verejnej podpore. Podľa KDH je ďalej dôležitá zmena financovania všetkých oblastí športu vrátane daňových stimulov, ako aj zmena priorít so zameraním komplexne na mládež, nie iba na reprezentáciu. Verejné zdroje sa musia podľa KDH využívať v prospech čo najširšej verejnosti.  

3. 

SÚKROMNÉ ZDROJE  

Pri podpore zo súkromných zdrojov kresťanským demokratom chýba motivovanie súkromných zamestnávateľov či zavedenie daňových úľav a iných motivačných opatrení na podporu športu. KDH tiež apeluje na zavedenie úzu, aby zahraničné firmy, ktoré podnikajú na Slovensku, podporovali šport u nás a nie vo svojich materských krajinách. Podľa hnutia treba vytvoriť aj mechanizmus, ktorý zabezpečí špeciálny odvod z činností pochádzajúcich priamo zo športu. 

KDH ŽIADA SYSTÉMOVÉ ZMENY V ŠPORTE DLHODOBO – POZRITE SI VÝZVU Z LETA 2021

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*