Peniaze v športe sú netransparentné, upozorňuje NKÚ. KDH volá po novom ministerstve

Financovanie športu na Slovensku je netransparentné, nesystémové a nekoordinované. Takto možno zhodnotiť najnovšie zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). „Stále nanovo sa potvrdzuje fakt, že šport je iba prílepkom k iným témam a nik z radu vládnych predstaviteľov ho nevníma ako skutočnú prioritu,“ apeluje predseda KDH Milan Majerský. KDH pripomína opodstatnenosť zriadenia nového ministerstva športu.

Financovanie slovenského športu je netransparentné. Najviac dotácií na rozvoj športu – a to až 87 miliónov eur – sa poskytlo obciam, župám alebo iným právnickým osobám. Stačilo na to rozhodnutie vlády SR bez toho, aby bolo jasné, ako sa o takúto podporu uchádzať. Napriek vysokej sume nevykonalo ministerstvo financií ani jednu kontrolu u prijímateľov športových dotácií v období, na ktoré sa zameral NKÚ (2018 – prvá polovica 2020).

Peniaze v slovenskom športe sú navyše nekoordinované. Podporovať túto oblasť môžu viaceré ministerstvá, úrad vlády, ale aj obce či župy – no pravidlá neplatia pre všetkých rovnako. To podľa NKÚ vytvára nekoordinovanosť celkového systému financovania. Chýbajú tiež jasné, jednotné a merateľné kritériá, ako takúto podporu na športové projekty získať.

Podľa NKÚ si svoje kľúčové úlohy neplní ani splnomocnenec vlády pre šport, ktorý má vypracúvať stratégie a navrhovať zmeny v právnych predpisoch. Chýba strategická koncepcia rozvoja športu, financovanie slovenského športu je nesystémové.

Vo financovaní športu vládne organizovaný chaos. Šport je o pravidlách a má byť férový. Ak chceme, aby to rovnako platilo aj pre jeho financovanie, treba zásadne zmeniť systém. Zabezpečiť to môže samostatné ministerstvo športu,“ pripomína predseda KDH Milan Majerský jedno zo systémových riešení hnutia na pomoc športu i ochrany zdravia na Slovensku.

NKÚ tiež navrhuje parlamentnému výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, aby o pridelení dotácií rozhodoval len jeden rezort či inštitúcia. Týmto rezortom by podľa KDH malo byť nové ministerstvo športu. „Vyriešilo by to niekoľko problémov naraz: štát by sa mohol zamerať na jasnú koncepciu, rozhodovali by o nej odborníci a peniaze na šport by boli pod jednou strechou,“ zdôrazňuje expert KDH pre šport a školstvo Martin Šmilňák.

Od vzniku nového ministerstva športu si KDH sľubuje úzku spoluprácu so športovými zväzmi i samosprávami a zadefinovanie presných pravidiel pre budovanie športovej infraštruktúry. Malo by dôjsť k zmene financovania športu, ktoré podľa hnutia musí nabehnúť na viaczdrojový systém, nevynímajúc daňové stimuly či lepšiu podporu mládeže.

Podľa kresťanských demokratov je základom pozitívnej zmeny v slovenskom športe dlhodobý plán, ktorý by rešpektovali všetci. Týka sa tak podpory amatérskeho, ako aj vrcholového športu. Šport pritom priamo súvisí aj so zdravím obyvateľstva. „Strácajú sa celé generácie športujúcich Slovákov. Pribúda ľudí, ktorí potrebujú lekársku starostlivosť. Ak to chceme zmeniť, štát musí absolútne zmeniť prístup k športu. Šport sa musí stať prioritou, nie zostať prílepkom ako doposiaľ,“ podčiarkol predseda basketbalového klubu Spišskí rytieri Spišská Nová Ves a člen Výkonného výboru Slovenskej basketbalovej asociácie Rastislav Javorský. Aktuálny šéf najúspešnejšieho klubu v domácom basketbale doplnil, že „pre zásadnú zmenu podporujem zriadenie Ministerstva športu SR, ktoré navrhuje KDH“.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*