KDH apeluje na týždeň otcovskej dovolenky po narodení dieťaťa

Otec by mal mať týždeň platenej dovolenky navyše po narodení dieťaťa, a to do šiestich týždňov po pôrode. Navrhuje to KDH ako súčasť svojho dlhodobého programu. Opatrenie podľa hnutia podporí stabilitu rodinného prostredia a manželstva otca a mamy ako najlepšieho miesta na výchovu detí.


Vítanie nového života nemôže byť iba o jednorazovom príspevku. To, čo rodina potrebuje osobitne, je prítomnosť otca v čase, keď si narodené dieťa vyžaduje 24-hodinovú opateru mamy. Týždeň voľna pre otca naviac po pôrode môže rodine pomôcť ľahšie zvládnuť toto krásne, ale náročné obdobie,“ vysvetľuje predseda KDH Milan Majerský. KDH opatrenie navrhuje dlhodobo, pričom podľa hnutia je najvyšší čas zaviesť ho do praxe aj s ohľadom na blížiaci sa termín prijatia legislatívy v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady EÚ. 


Tá už v roku 2019 odporučila dať možnosť otcom vziať si 10 dní dovolenky v období po narodení dieťaťa, pričom členské štáty majú čas na prijatie legislatívy v súlade s touto európskou smernicou do augusta 2022. Slovensko zatiaľ takéto opatrenie neprijalo. „Koľko detí ešte na Slovensku privedieme na svet s vedomím, že celé bremeno po pôrode je na matke, pretože otec sa nedokáže uvoľniť z práce? Ak to s prorodinnou politikou myslíme vážne, pomôžme rodinám prežiť najdôležitejšie chvíle v živote spolu,“ apeluje Majerský. 


Otcovskú dovolenku vníma KDH ako súčasť prorodinných opatrení, pričom hnutie predčasom navrhlo aj deň plateného voľna mesačne navyše pre mamy školopovinných detí, spolu 12 dní voľna naviac ročne. Návrh voľného dňa pre mamy KDH presadzuje zmenou Zákonníka práce a náklady by hradil štát po uzatvorení dohody medzi zamestnávateľom a sociálnymi partnermi, čo je otázka priorít v štátnom rozpočte. Tam, kde sa rodičia dohodnú, by voľný deň platil pre otca. 

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*